2007/Oct/10

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

    เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นลำดับ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทำให้เกิดระบบการเรียน การสอนทางไกล (Tele-education) ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ต่างที่กัน สามารถโต้ตอบกันได้ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทำให้ครูและนักเรียนไม่ต้องเดินทางมาหากัน เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ทำให้การเชื่อมต่อระหว่าง ครูกับนักเรียนดีขึ้น นักเรียนสามารถส่งการบ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ต ครูสามารถตรวจการบ้านและให้คะแนนได้ทันที อีกทั้งยัง สามารถชี้แนะด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มีการสร้างอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด (Electronic Bulletin Board) เพื่อใช้ใน การติดประกาศข่าวสารต่าง ๆเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงเป็นตัวเชื่อมระบบการเรียนการสอน ทั้งแบบครูเป็นจุดศูนย์กลางและนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางเข้าด้วยกัน หลาย ๆ มหาวิทยาลัย จึงสร้างเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และเรียกเครือข่ายนี้ว่า "แคมปัสเน็ตเวิร์ค"ภายในแคมปัสเน็ตเวิร์ค ครูสามารถนำเอาเอกสาร คำสอน ตำราใส่ในสถานีบริการหรือเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย เอกสารคำสอนเก็บอยู่ ในรูปแบบเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ที่เรียกว่า "โฮมเพจของระบบเวิลด์ไวด์เว็บ" (WWW) และรู้จักกันดีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เอกสารเหล่านี้จึงเก็บในรูปแบบที่เรียกดูผ่านบราวเซอร์ (Browser) เพื่อให้ครูนำมาใช้สอนในห้องเรียนได้ และเมื่อสอนเสร็จ นักเรียนสามารถเรียกดู เพื่อศึกษาภายหลัง ลักษณะของเอกสารคำสอนเหล่านี้เรียกว่า "โฮมเพจประจำวิชา"ด้วยวิธีนี้ทำให้นักเรียนสามารถเรียกมาดูจากที่ใดก็ได้ และเรียกดูเวลาใดก็ได้ หากมีข้อสงสัยก็สามารถส่งคำถามผ่านเครือข่ายด้วย อีเมล์หรือติดต่อกับเพื่อนฝูงเพื่ออภิปรายปัญหา หากต้องการเอกสารอื่นประกอบ ก็สามารถเชื่อมต่อไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อขอดูโฮมเพจประจำวิชาของมหาวิทยาลัยอื่นได้ทั่วโลก การเรียนการสอนจึงมีลักษณะไร้พรมแดน ทำให้สืบค้นหาข้อมูลข่าวสาร ในสถานที่ห่างไกลได้
    การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางเชื่อมทำให้ระบบการเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องเห็นหน้ากันตลอด แต่ก็ส่งข่าวสารถึงกันได้ ระบบการเรียนการสอนยุคใหม่นี้จึงก่อให้เกิดวิทยาเขตในโลกแห่งจินตนาการหรือที่เรียกว่า "ไซเบอร์แคมปัส" (Cyber Campus)การปรับตัวในเรื่องวิธีการเรียนการสอนจึงต้องเร่งกระทำเทคโนโลยีไอที มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ไอทีจึงเป็นเรื่องของผู้บริหารสถาบัน การศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์และมองการณืไกล การลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของ "ไซเบอร์แคมปัส" ในยุคต่อมาเมื่อสถาบันการศึกษาและโรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้เครือข่าย ทำให้การเชื่อมโยงระหว่างกัน และดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันภายใต้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงมีการสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาหลายเครือข่ายในประเทศไทย เช่น สคูลเน็ต ยูนิเน็ต เป็นต้นSchoolNet เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยเข้าด้วยกัน และเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ มาช่วยยกระดับการศึกษาของนักเรียนไทย เครือข่ายโรงเรียนไทย ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลก และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง โรงเรียน ระหว่างครูกับครู ระหว่างครูกับนักเรียน ตลอดถึงระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง อันจะเป็นการตอบสนองนโยบายของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

edit @ 10 Oct 2007 22:45:45 by มะเหมี่ยวค่ะ

2007/Oct/10

น้ำตะไคร้

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

ตะไคร้                                1       ต้น

น้ำเชื่อม                               1       ช้อนโต๊ะ

น้ำเปล่า                                1       ช้อนโต๊ะ

 วิธีทำ

- นำตะไคร้มาล้างให้สะอาด หั่นเป็นทอนสั้นทุบให้ละเอียด

- ใส่หม้อต้มกับน้ำให้เดือด จนกระทั่งน้ำตะไคร้ออกมาปนกับน้ำจนเป็นสีเขียว และมีกลิ่นหอมทิ้งไว้สักครู่จึงยกลง

- กรองเอาตะไคร้ออก เติมน้ำเชื่อม ชิมรสตามชอบ หรือจะนำรากแห้งเหง้าแก่ที่อยู่ใต้ดินมาล้างให้สะอาด ฝานเป็นแว่นบาง ๆคั่วไฟอ่อนพอเหลืองชงเป็นชา

- ดื่มวันละ 3 ครั้ง ๆ ละ 1 ถ้วยชา จะช่วยขับปัสสาวะให้สะดวก

edit @ 10 Oct 2007 00:06:22 by มะเหมี่ยว

2007/Oct/02

กุ้งแช่น้ำปลาหอม

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

กุ้งสด                        300     กรัม

น้ำปลา                      4       ช้อนโต๊ะ

ผงปรุงรสไก่             1       ช้อนชา

มะระต้มสุกหั่นบาง

และกระเทียมโทน

พริกชี้ฟ้าแดง หั่นเป็นแว่น

และใบสะระแหน่

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

(สำหรับน้ำจิ้ม)

น้ำมะนาว                       4       ช้อนโต๊ะ

ผงปรุงรสไก่                   2       ช้อนชา

พริกขี้หนูหั่นละเอียด       2       ช้อนโต๊ะ

กระเทียมหั่นละเอียด       2       ช้อนโต๊ะ

รากผักชีหั่นละเอียด        2       ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

- ล้างกุ้งสดปอกเปลือก จัดเรียงลงจาน

- ราดด้วยน้ำปลา ที่ผสมกับผงปรุงรสไก่

- นำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทาน

- ผสมน้ำจิ้ม น้ำมะนาว ผงปรุงรสไก่ พริกขี้หนู กระเทียม และรากผักชี เข้าด้วยกัน

- ราดส่วนผสมน้ำจิ้มลงจานกุ้งสดแช่น้ำปลาที่เย็นจัด แต่งหน้าด้วยมะระ พริกชี้ฟ้าแดงและใบสะระแหน่

edit @ 9 Oct 2007 23:38:41 by มะเหมี่ยว